VOG voortaan digitaal ontvangen op Mijnoverheid

Voor een (her)registratie in het register van het NRGD heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze kon u al digitaal aanvragen, in plaats van bij uw gemeente, maar vanaf nu ook digitaal ontvangen in uw Berichtenbox van Mijnoverheid.

De VOG digitaal in uw Berichtenbox ontvangen is de nieuwe manier van de VOG ontvangen. Het aanvraagproces voor en de prijs van de VOG blijft hetzelfde. Tijdens de aanvraag krijgt u echter nog de vraag of u de VOG digitaal of per post wilt ontvangen. Kiest u voor de digitale wijze, dan geeft u aan dat u de VOG digitaal wilt ontvangen en geeft u een actueel e-mailadres op. Let op: Het is noodzakelijk dat uw Berichtenbox is geactiveerd en dat u heeft gekozen om digitale post te ontvangen van Justis. Dit stappenplan laat zien hoe het digitaal ontvangen van een VOG werkt.

Het digitaal ontvangen van de VOG brengt verschillende voordelen met zich mee. Het ontvangen en verwerken van de VOG gaat sneller, omdat u niet afhankelijk bent van de post. Daarnaast kunt u vanuit uw Berichtenbox de VOG meteen doorsturen naar de organisaties die uw VOG nodig hebben. Stuurt u uw VOG naar Beheer@NRGD.nl, dan valideren wij de VOG en voegen deze vervolgens toe aan uw aanvraag voor (her)registratie.