Overzicht intervisie en deskundigheidsbevordering FPPO

Op dit overzicht kunt u de door u gevolgde uren intervisie en deskundigheidsbevordering vermelden. Dit overzicht hoeft u niet mee te sturen wanneer u een aanvraag om herregistratie indient.