Verslag supervisor collegial review

Wanneer u een aanvraag indient na een afwijzing, dient u aanvullend per zaaksrapport de verslagen van supervisie/collegial review mee te sturen. Het format van het verslag dat u kunt gebruiken vindt u hieronder.