Definitie intervisie aangescherpt

Het blijkt voor rapporteurs FPPO niet altijd even duidelijk welke uren als intervisie kunnen meetellen voor de NRGD-registratie en welke niet. Werkbesprekingen kunnen dat in ieder geval niet. Om rapporteurs meer duidelijkheid te bieden heeft het College de definitie van intervisie in het Beoordelingskader FPPO nader ingevuld.

De definitie van intervisie luidt nu als volgt:

Intervisie is een gestructureerde (interdisciplinaire) bijeenkomst tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied, niet zijnde een werkbespreking. Onderwerp van gesprek is in ieder geval de verrichte forensische werkzaamheden als pro Justitia rapporteur en de daaraan gerelateerde problemen. Oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen worden vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Anders dan bij supervisie is er geen hiƫrarchische verhouding tussen de deelnemers.

De definitie zal met de volgende toelichting worden aangevuld:

Voor het deskundigheidsgebied FPPO geldt dat de volgende bijeenkomsten in ieder geval niet kunnen meetellen:

  • Stafbesprekingen PBC of Teijlingereind
  • Eindbespreking (evaluatie) PBC of Teijlingereind
  • Triple besprekingen NIFP
  • Dagelijkse voortgangsbesprekingen FPC of GGZ-instelling
  • Bespreking behandelplan

De lijst is niet-limitatief bedoeld.
De aangepaste definitie zal worden opgenomen in een addendum bij het Beoordelingskader FPPO en te zijner tijd in het Beoordelingskader zelf.