Nieuwe versie adviesbeoordelingsformulier FPPO

Het College heeft een nieuwe versie van het adviesbeoordelingsformulier vastgesteld dat de toetsingsadviescommissie gebruikt bij het beoordelen van een aanvraag om (her)registratie.

Het nieuwe formulier sluit beter aan bij de huidige toetsingspraktijk. Ook is getracht de verschillende onderdelen evenwichtiger te verdelen. Verder zijn de laatste wijzigingen van het Beoordelingskader in het formulier verwerkt, zoals de eis van het minimaal twee keer zien van de onderzochte.

Het formulier wordt ook gepubliceerd als bijlage bij het Beoordelingskader FPPO op de website van het NRGD. Het College verwacht daarmee beter inzichtelijk te maken voor rapporteurs aan de hand van welke criteria een aanvraag om (her)registratie in beginsel wordt getoetst.