Medewerkers Bureau

Het College wordt ondersteund door een bureau, het Bureau NRGD. Het Bureau NRGD beheert en onderhoudt het register namens het College en fungeert als vraagbaak voor deskundigen.

Ook adviseert het Bureau NRGD het College ten aanzien van het beleid en bij het opstellen van conceptbeschikkingen, jaarverslagen, analyses en discussienota’s. Daarnaast levert het Bureau NRGD bedrijfsmatige ondersteuning op het gebied van logistiek, financiën, juridisch advies, ICT en communicatie. Bij het Bureau NRGD werken:

  • dhr. mr. M.M.A. (Michel) Smithuis, arts, niet-praktiserend (directeur)
  • mw. mr. E.A.A. (Els) de Jong (senior beleidsmedewerker en privacy-officer)
  • dhr. mr. D.B. (Dyon) Deckers (senior beleidsmedewerker)
  • mw mr. J.E. (Elise) Wijnhorst-Bouterse (senior beleidsmedewerker)
  • dhr. dr. N. (Nick) Laan (senior beleidsmedewerker)
  • mw. H.K. (Karien) van den Doel, MSc (senior beleidsmedewerker)
  • mw. H. (Hinke) Hoitzing , MSc (senior beleidsmedewerker)
  • mw. C.M.P. (Cathy) van Bekkum (managementassistente)
  • mw. N. (Naoual) Saghir, LLB (senior beheermedewerker)
  • mw. E.M.A. (Emilie) Coelingh Bennink (senior beheermedewerker)