Zelfstandig bestuursorgaan

Het NRGD wordt bestuurd door het onafhankelijke College gerechtelijk deskundigen. De leden van het College worden door de minister van Veiligheid en Justitie benoemd. Het College is een zelfstandig bestuursorgaan.

Het College bestaat uit wetenschappers en leden van organisaties die het register in hun dagelijks werk gebruiken: het Openbaar Ministerie, rechters, politie en advocatuur.

De taken van het College zijn onder meer:

  • Beslissen over inschrijving van deskundigen of doorhaling daarvan.
  • Bevorderen en vaststellen van specifieke normen per deskundigheidsgebied.
  • Het vaststellen van een gedragscode voor geregistreerde deskundigen.

Het College kan de minister van Veiligheid en Justitie adviseren over beleid en regelgeving met betrekking tot gerechtelijk deskundigen.

Zie ook: 
Selectielijst van het College gerechtelijk deskundigen vanaf 1 januari 2010