Speelveld

Bij het proces van kwaliteitsontwikkeling van deskundigen is de hele keten betrokken: de deskundige zelf, de beroepsorganisatie, de gebruikers (openbaar ministerie, rechter en advocaat), het NRGD, de wetgever en de Europese Commissie.

Allen houden ze zich bezig met het stellen en invullen van de kwaliteitskaders van het deskundigenonderzoek. Het NRGD is slechts een onderdeel van dit hele proces. Op het moment registreert het NRGD alleen nog de deskundige die werkzaam is in een strafrechtelijke context. Hier zal in de nabije toekomst verandering in komen. Het NRGD werkt hiertoe samen met andere deskundigheidsregisters en organisaties. Het NRGD steunt en participeert daarnaast in diverse Nederlandse projecten en buitenlandse kwaliteitsbevorderende initiatieven.