Reglement bezwaaradviescommissie NRGD

Het College gerechtelijk deskundigen,

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

Heeft besloten het volgende reglement voor de bezwaaradviescommissie vast te stellen.