Beleidskader Aanvraag na afwijzing

Een aanvrager van wie een eerdere aanvraag door het College gerechtelijk deskundigen (College) is afgewezen kan een nieuwe aanvraag indienen. In dit Beleidskader worden deze aanvragen aangeduid als “nieuwe aanvragen na afwijzing”. Een nieuwe aanvraag na afwijzing moet aan bepaalde eisen voldoen om inhoudelijk in behandeling te kunnen worden genomen.1 Met dit beleidskader wil het College duidelijk maken welke eisen dat zijn.