De deskundigen

Het register bevat individuele deskundigen die hun vak verstaan en van onbesproken gedrag zijn. Eenmaal geregistreerd blijven de deskundigen, uitzonderingen daargelaten, vijf jaar lang ingeschreven.

Herregistratie is alleen mogelijk als zij kunnen aantonen dat zij hun kennis, vaardigheden en beroepsattitude conform de registratie-eisen en de Gedragscode van het register hebben bijgehouden.

Deskundigheidsgebieden

Niet elke deskundige komt voor registratie in aanmerking. De deskundige moet werkzaam zijn binnen een welomlijnd deskundigheidsgebied. Een welomlijnd deskundigheidsgebied is een vakgebied waarvan aannemelijk is dat hierover zinvolle, objectieve en betrouwbare informatie kan worden verschaft. Het deskundigheidsgebied moet naar het oordeel van het College gerechtelijk deskundigen zodanig zijn ontwikkeld dat de bevindingen binnen dit deskundigheidsgebied aan de hand van gedeelde normen kunnen worden getoetst en verantwoord.