Omlijning DNA-analyse en interpretatie (DNA)

Kernactiviteiten

DNA Bronniveau

De DNA-deskundige op bronniveau houdt zich bezig met het beantwoorden van de vraag: van wie is het biologische spoor afkomstig? De deskundige vergelijkt en interpreteert enkelvoudige, complexe en/of gemengde DNA-profielen die onder standaardomstandigheden of met behulp van low template/minimale sporen DNA-technieken van het sporenmateriaal zijn verkregen.

DNA Bronniveau Extended

Dit deelgebied bevat dezelfde basiseisen als het hierboven genoemde bronniveau. Additioneel wordt een deskundige getoetst op de volgende aanvullende taken, die onder andere betrekking hebben op het onderzoek naar de aard van het celmateriaal:

  • Y-Chromosomaal onderzoek
  • Opzetten Onderzoeksstrategie
  • Celtypering

Verwantschapsonderzoek

De DNA-deskundige voor verwantschapsonderzoek houdt zich bezig met de interpretatie en vergelijking van enkelvoudige, complexe en/of gemengde DNA-profielen ter bepaling van mogelijke biologische relaties tussen individuen, levend of overleden. Toepassingen zijn onder meer familieonderzoek in DNA-databanken en bevolkingsonderzoeken. Deskundigen op dit gebied zijn onder andere getoetst op taken zoals Y-Chromosomaal en Mitochondriaal DNA onderzoek.

DNA Activiteitenniveau

De DNA-deskundige voor onderzoek op activiteitenniveau houdt zich bezig met het beantwoorden van de vraag: hoe en wanneer is het biologische materiaal achtergelaten? De deskundige analyseert het bewijs door gebruik te maken van twee (of meer) elkaar uitsluitende hypotheses die geformuleerd zijn op activiteitenniveau, op basis van een numerieke en/of verbale waarschijnlijkheidsuitspraak.

Grenzen van het gebied

Buiten de reikwijdte van het deskundigheidsgebied Humane DNA-analyse en interpretatie als geregistreerd door het NRGD vallen:

  • Uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
  • Geografische herkomst
  • Genealogische zoekopdrachten in de DNA-databanken
  • Proteoom-, metaboloom- en microbioomanalyses