Omlijning Forensisch Medisch Onderzoek

Kernactiviteiten

De bovengenoemde onderdelen (letselonderzoek en zedenonderzoek) bevatten verschillende kernactiviteiten. Hieronder staat de beschrijving van de kernactiviteiten van Forensisch Medisch Onderzoek, verdeeld onder verschillende categorie├źn.

Algemeen

 • Adviseren of een strafrechtelijk onderzoek gestart zou moeten worden.
 • Optreden als getuige-deskundige in strafzaken.
 • Adviseren van ketenpartners en medisch professionals over de duiding van letsels en (andere) medische bevindingen en het adviseren over (aanvullende) onderzoeken.

Letselbeschrijving en interpretatie

 • Forensische beoordeling/interpretaties van letsels bij levenden en overledenen kinderen/volwassenen.
 • Onderzoeken welke letsels (en andere medische bevindingen) aanwezig zijn op/in het lichaam.
 • Rapporteren over letsels of (andere) medische bevindingen.
 • Bemonsteren van een lichaam ten behoeve van nader sporenonderzoek, zoals toxicologisch onderzoek, DNA-onderzoek en/of onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen.

Zedenonderzoek

 • Het uitvoeren van een zedenonderzoek eventueel in samenwerking met de forensische opsporing.

Aanvullend onderzoek bij overledenen

 • Het beoordelen van het post-mortem interval op basis van postmortale veranderingen.
 • Bepalen van de aard van overlijden en de vermoedelijke doodsoorzaak.
 • Adviseren over eventueel aanvullend onderzoek en het inroepen van andere disciplines.

Grenzen van het gebied

Het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek richt zich primair op uitwendig forensisch medisch onderzoek bij levenden en overledenen, het interpreteren van forensisch bevindingen en het daaraan verbinden van conclusies. Lijkschouw, arrestantenzorg en afname lichaamsmateriaal valt buiten de NRGD normering en toetsing. Dat houdt in dat lijkschouw rapportages niet ingebracht kunnen worden ter toetsing en niet op de lijst van zaaksinformatie mogen worden gezet.

Resultaten van medisch specialisten uit aanpalende gebieden, zoals radiologie, toxicologie, pathologie, oogheelkunde en neurologie, kunnen wel meegenomen, maar niet zelfstandig verkregen worden. Forensische geneeskunde grenst zich o.a. af van de forensische pathologie, de forensische radiologie, forensische antropologie en de forensische toxicologie.

Forensische Pathologie

Dit deskundigheidsgebied richt zich primair op medisch forensisch onderzoek van overledenen door middel van, onder andere, het uitvoeren van een sectie.

Forensische Radiologie

Dit deskundigheidsgebied richt zich primair op (postmortaal) radiologisch onderzoek en de interpretatie daarvan.

Forensische Toxicologie

Dit deskundigheidsgebied richt zich primair op het onderzoek naar de consequenties van het blootstellen van het menselijk lichaam aan bepaalde substanties.

Forensische Antropologie

Dit deskundigheidsgebied richt zich primair op het onderzoek van skeletmateriaal d.m.v. een analyse van (vermoedelijk) menselijke resten in een staat van verregaande ontbinding/skelettering.