Omlijning Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek

Kernactiviteiten

Een deskundige Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek identificeert, typeert, classificeert en beschrijft draagbare vuurwapens en de daarvoor bestemde munitie volgens de Wet Wapens en Munitie.

Grenzen van het gebied

Binnen de praktijk van het deskundigheidsgebied Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek kan de deskundige in aanraking komen met andere deskundigheidsgebieden, die niet tot zijn deskundigheid behoren. De deskundige Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek is zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen van de hieronder beschreven deskundigheidsgebieden.

Onderzoek plaats delict:

  • Deskundigheidsgebied Toetsing Wet Wapens en Munitie (006.2).
  • Deskundigheidsgebied Forensische Pathologie (007.1).
  • Deskundigheidsgebied Explosies en Explosievenonderzoek.
  • Deskundigheidsgebied Schotrestenonderzoek.