Omlijning Forensische Pathologie

Kernactiviteiten

Een forensisch patholoog verricht een sectie om antwoord te (helpen) krijgen op medisch-juridische vragen in gevallen van een (vermoedelijke) onnatuurlijke dood. De taak van de forensisch patholoog is:

  • Het vaststellen van de doodsoorzaak en het mechanisme van overlijden.
  • Het (helpen) vaststellen van de identiteit van de overledenen.
  • Het (helpen) vaststellen van de aard, oorzaak en gevolgen van eventuele verwondingen.
  • het (helpen) vaststellen van de wijze van overlijden.

Grenzen van het gebied

In beginsel vallen buiten de reikwijdte van het deskundigheidsgebied Forensische Pathologie zoals gedefinieerd door het NRGD:

  • De werkzaamheden van klinische forensische geneeskunde
  • Forensische odontologie
  • Forensische radiologie
  • Forensische antropologie