Omlijning Toetsing aan de Wet Wapens en Munitie

Kernactiviteiten

Het onderzoek bestaat grotendeels uit literatuuronderzoek. Veelal wordt bepaald:

  • Wat voor soort (vuur)wapen het onderzoeksobject is (pistool, revolver, etc.).
  • Welke munitie er voor bestemd is (bijvoorbeeld zwartkruit of rookzwakkruit).
  • Wanneer het is gemaakt (bijvoorbeeld voor 1870 of voor 1945, twee jaartallen die worden genoemd in de RWM).
  • Of bepaalde wapenonderdelen “specifiek bestemd en van wezenlijke aard” zijn en hierbij wordt, indien mogelijk, het (vuur)wapen vergeleken met bekende referentiewapens.

Binnen de praktijk van het deskundigheidsgebied 006.2 Toetsing aan de Wet Wapens en Munitie kan de deskundige in aanraking komen met onderzoekstechnieken van andere deskundigheidsgebieden, die niet tot zijn deskundigheid behoren. Dit zijn met name (chemische) onderzoekstechnieken (zoals XRF/XRD) ter bepaling van de samenstelling van stoffen, diverse technieken voor leeftijdsbepaling (zoals dendrochronologisch onderzoek of C14-datering) en het 006.1 Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek.

Grenzen van het gebied

De deskundige Toetsing aan de Wet Wapens en Munitie is zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen van het 006.1 Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek.