Omlijning Verdovende middelen

Kernactiviteiten

Binnen het deskundigheidsgebied Verdovende Middelen is een onderscheid te maken in:

  • Identificerend en kwantitatief onderzoek
  • Sporenonderzoek
  • Productieprocesonderzoek
  • Vergelijkend onderzoek

Binnen deze vier typen onderzoek zijn verschillende vraagstellingen in twee fases relevant: de fase van het chemisch-fysisch onderzoek en de interpretatiefase. Bij alle typen onderzoek is van belang dat de deskundige in staat is op verantwoorde wijze monsters te nemen of bestaande bemonstering te analyseren. Ook dient bij alle typen onderzoek interpretatie plaats te vinden in de context van de relevante wetgeving. Denk aan: de Opiumwet, de Geneesmiddelenwet en de Europese verordeningen waarnaar wordt verwezen in de Wet voorkoming misbruik chemicali├źn.

Grenzen van het gebied

De deskundige is zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen van de beantwoording van de vraagstellingen in het kader van het sporenonderzoek in de interpretatiefase . De deskundige is zich ervan bewust dat het gebruik van standaardapparatuur en standaard werkwijzen niet automatisch leiden tot het herkennen en identificeren van nieuwe en tot voor kort onbekende stoffen ├│f laag gedoseerde stoffen.