Nut van het register

In de Wet deskundige in strafzaken is bepaald dat deskundigen aan een zekere kwaliteit moeten voldoen. Het register is een middel om die kwaliteit te waarborgen.

Als u buiten het register om een deskundige wilt benoemen, heeft u een wettelijke plicht te motiveren op grond waarvan een niet-geregistreerde persoon als deskundige kan worden aangemerkt. Dit kost u en andere partijen veel tijd en moeite.

Wanneer u een deskundige uit het register inschakelt, kunt u er vanuit gaan dat deze zijn vak verstaat binnen het door het College gerechtelijk deskundigen omlijnde deskundigheidsgebied. Speciale onafhankelijke commissies, met daarin ook vakdeskundigen, hebben de in het register opgenomen deskundigen getoetst aan de hand van objectieve criteria ten aanzien van kwaliteit, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.

Door het register te gebruiken draagt u ook zelf bij aan het vergroten van de kwaliteit van de rechtspleging. Het register bespaart u veel zoekwerk. Met behulp van het register maakt u snel en gemakkelijk een start met het vinden van de juiste deskundige.