Schorsingen en doorhalingen

Het College gerechtelijk deskundigen is op grond van artikel 18, eerste lid, van het Besluit register deskundige in strafzaken en artikel 6, lid 1 en artikel 5, lid 2 van de Beleidsregel schorsing en doorhaling bevoegd om de registratie van een deskundige in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) te schorsen dan wel door te halen.

Deze schorsingen en doorhalingen worden conform artikel 18, derde lid, van het Besluit regsister deskundige in strafzaken en artikel 8 van de Beleidsregel schorsing en doorhaling op de website vermeld.

Schorsingen

Geen.

Doorhalingen

J. de Jong

  • Betreft: Doorhaling van registratie
  • Deskundigheidsgebied: 003.3 FPPO Strafrecht jeugdigen – psychiatrie
  • NRGD-nummer: NRGD.1009.62
  • Datum ingang: Met onmiddellijke ingang; vanaf 01-01-2019
  • Toelichting: Deze maatregel is opgelegd vanwege een tuchtrechtelijke uitspraak en het niet langer voldoen aan het vereiste van inschrijving in het BIG-register als arts en psychiater.