Voor wie

In het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vindt u individuele deskundigen die hun vak verstaan en in staat zijn op te treden als gerechtelijk deskundige.

Groeimodel

Het register wordt gevuld aan de hand van een groeimodel. In eerste instantie is begonnen met deskundigen die inzetbaar zijn bij strafzaken op het gebied van DNA-analyse en interpretatie, Handschriftonderzoek en Forensische psychiatrie, forensische psychologie en forensische orthopedagogiek. Nadien zijn daar de deskundigheidsgebieden Verdovende Middelen – analyse en interpretatie, Forensische Toxicologie, Wapens en Munitie, Forensische Pathologie en Digitaal Forensisch Onderzoek bijgekomen.

Reden voor dit groeimodel is dat een adequate normering en toetsing van deskundigen grote zorgvuldigheid vereist. Hier gaat veel tijd mee gemoeid, vooral waar het gaat om toetsing van grote aantallen deskundigen, zoals bij het deskundigheidsgebied Forensische psychiatrie, forensische psychologie en forensische orthopedagogiek.

Naar verwachting wordt het register over enkele jaren uitgebreid naar deskundigen uit het civiele recht en het bestuursrecht. Uiteindelijk zal het aanbod van deskundigen daardoor zeer divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan natuurwetenschappers, medici en computerexperts.

Via de website en onze Nieuwsbrief NRGD houden wij u graag op de hoogte over de voortgang.

Openbaar register

Het NRGD is een openbaar register. Het kan door iedereen worden geraadpleegd. Op dit moment is het register vooral van nut voor iedereen die gebruik maakt van gerechtelijk deskundigen binnen het Nederlandse strafrecht. Dat zijn bijvoorbeeld rechters, het Openbaar Ministerie en de advocatuur.