NRGD presenteert driemaal op het EAFS

Het NRGD neemt deel aan de conferentie van het European Association of Forensic Science (EAFS) in Stockholm en heeft drie abstracts ingediend om te praten over actuele forensische kwaliteitsaspecten. Alle drie de abstracts zijn geaccepteerd voor een presentatie.

EAFS is de grootste Europese forensische conferentie. Het programma omvat thema's als: digitalisering van forensische processen, forensische datawetenschap, forensische menselijke factoren en forensische sociale verantwoordelijkheid.
Zie voor meer informatie: https://www.eafs2022.eu/

Terug en vooruit kijken

Dyon Deckers licht toe hoe het NRGD zich de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld en vertelt over de plannen en ambities voor de nabije toekomst tijdens de presentatie 'The 10 year Odyssey of the NRGD'.

DNA Activity Level

Daarnaast krijgt Nick Laan het podium om te vertellen over de spreekwoordelijke achtbaan die het normerings- en toetsingsproces van DNA Activity Level was, wat heeft geleidt tot de eerste internationaal erkende NRGD deskundigen op dit gebied.

Project Ad Hoc Deskundigheid

Tot slot spreekt Karien van den Doel over het Project Ad Hoc Deskundigheid dat zorgt voor een verbeterslag van rapportages van deskundigen die niet forensisch werkzaam zijn en zelden of nooit hebben gerapporteerd voor de rechtspraak.