Benoeming leden normstellingsadviescommissie Bloedspoorpatroonanalyse (BPA)

Na de expertmeeting van begin september is een volgende stap gezet in de normering van BPA als nieuw deskundigheidsgebied. Op 20 oktober heeft het College een zevental leden voor de normstellingsadviescommissie (NAC) benoemd die, onder begeleiding van het Bureau NRGD, de normen vaststellen waaraan deskundigen moeten voldoen die zich willen registreren in het register.

Tijdens de expertmeeting met verschillende Nederlandse deskundigen en belanghebbenden is een goed beeld verkregen van de huidige praktijk binnen dit deskundigheidsgebied. Na deze bijeenkomst is het NRGD aan het werk gegaan om een NAC samen te stellen met wie de normen voor dit gebied worden opgesteld. In september en oktober heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden en is de NAC nu met zeven benoemde leden compleet.

De eerste bijeenkomst van de NAC, bestaande uit Jo Millington, Daniel Beaumont, Josita Limborgh, Gillian Leak, Mikle van der Scheer, Jeremy Morris en Dyon Doensen, vindt plaats in februari 2023. Dan wordt een begin gemaakt met het opstellen van de normen voor BPA als deskundigheidsgebied. Naar verwachting vinden er daarna nog een of twee vergelijkbare bijeenkomsten plaats voordat een definitieve conceptversie voor openbare consultatie zal worden gedeeld.