Consultatie Beoordelingskader Bloedspoorpatroonanalyse (BPA)

Het concept van het Beoordelingskader Bloedspoorpatroonanalyse (BPA) staat van 5 oktober tot en met 5 november op de website van het NRGD. In deze periode krijgen deskundigen werkzaam in dit gebied en gebruikers van het register van het NRGD de mogelijkheid om kennis te nemen van de inhoud van het beoordelingskader en hierop te reageren.

De normstellingsadviescommissie BPA heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een concept Beoordelingskader BPA. In dit beoordelingskader zijn de taken die deskundigen verrichten en de competenties waarover zij moeten beschikken, opgenomen. Deskundigen die zich willen laten registreren in het NRGD, worden getoetst aan de hand van dit Beoordelingskader.

Het NRGD vraagt deskundigen en gebruikers van het register bij het bekijken van het concept van het Beoordelingskader Bloedspoorpatroonanalyse (BPA) extra aandacht te geven aan de volgende vragen:

  • Hoeveel rapportages moet een deskundige gemiddeld per jaar opstellen om zijn/haar deskundigheid te behouden?
  • In hoeverre moeten de bloedspoorpatronen geclassificeerd zijn om een goede keuze te maken in bemonstering voor DNA-analyse?
  • Mag een deskundige een specifieke numerieke waarschijnlijkheid toekennen op basis van hun expertise bij evaluaties van hypotheses op activiteit niveau?

De normstellingsadviescommissie bestaat uit de volgende leden:
D. Beaumont
J. Millington
G. Leak
J. Morris
M. van der Scheer
J. Limborgh
D. Doensen

Reacties ontvangt het NRGD graag uiterlijk 5 november op het e-mailadres: deskundigenregister@nrgd.nl (ter attentie van dr. N. Laan). Het NRGD neemt de binnengekomen reacties samen met de normstellingsadviescommissie in overweging.