Beoordelingskader Bloedspoorpatroonanalyse

Rapporterende forensisch deskundigen spelen een cruciale rol in de rechtspraak. Het NRGD ziet het als zijn taak dat belanghebbenden gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in forensische expertise. Dit vertrouwen moet kunnen worden gebaseerd op aantoonbaar onafhankelijk gewaarborgde kwaliteit van de forensisch onderzoeker en diens rapportages aan de hand van (inter-)nationale forensisch-specifieke normen.

Part II. Demarcation of Bloodstain Pattern Analysis

Part III. Registration requirements for Bloodstain Pattern Analysis

Part IV. Assessment procedure for Bloodstain Pattern Analysis

Revision History