Richtlijn als hulpmiddel bij anonimiseren rapportages

Het NRGD heeft een richtlijn opgesteld om deskundigen te helpen bij het anonimiseren van rapportages. Deskundigen zijn vereist voor toetsing rapportages te overleggen aan het NRGD. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het nodig dat deze rapportages zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd, zonder dat dit de leesbaarheid en beoordeling beïnvloed. De ‘Richtlijn Anonimiseren Rapportages’ geeft deskundigen een handvat, zodat zij kunnen beoordelen welke gegevens zij kunnen anonimiseren en hoe.

Het anonimiseren heeft betrekking op gegevens die direct of indirect tot identificatie van een natuurlijke persoon kunnen leiden en daardoor de integriteit van een persoon of de zaak schade kan toebrengen. In de ‘Richtlijn Anonimiseren Rapportages’ is aangegeven in welke rapporten, welke gegevens, op welke manier zaaks- en persoonsgegevens kunnen worden geanonimiseerd. De richtlijn heeft betrekking op het (her)toetsen van deskundigen en het gebruik ten behoeve van verschillende kwaliteitsprocedures zoals intervisies en trainingen.

De deskundige beoordeelt zelf welke gegevens en op welke manier hij deze anonimiseert en kan daarbij kiezen uit verwijderen, zwartlakken of veralgemeniseren. De ‘Richtlijn Anonimiseren Rapportages’ helpt bij het aanleveren van rapporten die voldoen aan de AVG.