Format Adviesbeoordelingsformulier FPPO

Uw toetsingsadviescommissie adviseert het College over uw aanvraag om (her) registratie. Zij doen dit aan de hand van een adviesbeoordelingsformulier. In het hieronder opgenomen format van het adviesbeoordelingsformulier staan – kort samengevat - de punten waar de toetsingsadviescommissie in ieder geval aan toetst bij het beoordelen van uw aanvraag om (her)registratie. Een volledig overzicht van alle kwaliteitseisen vindt u in het Beoordelingskader FPPO