Samenvatting van concepten Forensisch Medisch Onderzoek

Dit document bevat kernwoorden en -concepten die een deskundige in het gebied van Forensisch Medisch Onderzoek minimaal zou moeten rekenen tot zijn basiskennis.

Keywords

 • Lijkschouw
 • Letselrapportage
 • Interpretatie van letsel
 • Postmortaal interval
 • Postmortaal onderzoek
 • Scenario’s
 • Gevaarzetting
 • Ernst van letsel
 • Mortaliteit
 • Aard van overlijden
 • Oorzaak van overlijden
 • Causaal verband
 • Type letsels
 • Genezingsduur
 • Waarschijnlijkheid
 • Letselbeschrijving
 • Toedracht
 • Schouwverslag
 • Zedenonderzoek
 • Omstandigheden rondom overlijden

Definities

Voor onderstaande termen worden de volgende definities gehanteerd binnen dit beoordelingskader en vakgebied. Definities van deze termen kunnen afwijken voor andere vakgebieden.

 • Supervisor: een deskundige die zelfstandig rapportages opstelt maar ook rapportages van opleidelingen controleert en tekent.
 • Aard van overlijden (manner of death): bepaling van natuurlijk- of niet-natuurlijk overlijden.
 • Oorzaak van overlijden (cause of death): bepaling van de vermoedelijke doodsoorzaak.
 • Mechanisme van overlijden (mechanism of death): bepaling van het mechanisme dat heeft geleid tot de dood.
 • Forensisch medisch onderzoek: het verrichten van medisch onderzoek ten behoeve van opsporing en waarheidsvinding in het strafrechtproces. Denk hierbij aan: bloed/urineonderzoek, DNA-afname, slachtoffer- en verdachtenonderzoek van geweld en zedendelicten, letselbeschrijving en –interpretatie; overige medische advisering aan de politie zoals advies over de medische toestand van slachtoffer en/of verdachte.
  O. Hoes, ‘Toekomst voor de forensische geneeskunde: Advies van de Commissie Forensisch Medisch Onderzoek en Medische Arrestantenzorg’ 2017.

Afkortingen

 • BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
 • RGS: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
 • M&G: Maatschappij & Gezondheid
 • NFI: Nederlands Forensisch Instituut
 • NSPOH: Netherlands School of Public & Occupational Health
 • FMO: Forensisch Medisch Onderzoek
 • NODO(K): Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak (van Kinderen)
 • FMEK: Forensisch Medische Expertise bij Kinderen
 • WOKFA: Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Forensisch Artsen
 • WOKK: Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen
 • SHK: Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen