Begrippenlijst NRGD

Toelichting van de begrippen die het NRGD hanteert bij het behandelen van uw aanvraag om (her)registratie. 

Dit document is een bijlage bij