Beoordelingskader Forensisch Medisch Onderzoek

Rapporterende forensisch deskundigen spelen een cruciale rol in de rechtspraak. Het NRGD ziet het als zijn taak dat belanghebbenden gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in  forensische expertise. Dit vertrouwen moet kunnen worden gebaseerd op aantoonbaar onafhankelijk gewaarborgde kwaliteit van de forensisch onderzoeker en diens rapportages aan  de hand van (inter-)nationale forensisch-specifieke normen.

Deel I. Algemene Inleiding Beoordelingskader

Deel II. Omlijning Forensisch Medisch Onderzoek

Deel III. Registratie-eisen Forensisch Medisch Onderzoek

Deel IV. Toetsingsprocedure voor Forensisch Medisch Onderzoek

Revisiehistorie