Brochure Ad Hoc-deskundigheid in strafzaken

Het NRGD ontwikkelde instrumenten om rapportages van niet-alledaagse deskundigheidsgebieden kwalitatief geborgd in strafzaken te gebruiken. De instrumenten zijn zowel bedoeld voor deskundigen als voor professionals in de (straf-) rechtspraak. In deze brochure leest u hoe u een Ad Hoc-deskundige vindt, selecteert en begeleidt tijdens alle fasen van de rechtsgang.