Werken bij

Het NRGD is een onafhankelijke instantie die zorgt voor constante kwaliteit van deskundigen en hun rapportages in de rechtspraak. Het NRGD heeft hierin een wettelijke taak voor het strafrecht en is een zelfstandig bestuursorgaan.

Samen met deskundigen in het veld stelt het NRGD de kwaliteitseisen vast en zorgt zij voor toetsing en registratie van deskundigen. Het systeem steunt op consensus van de beroepsgroep. De deskundigheidsgebieden zijn onder meer: forensische psychologie/psychiatrie, DNA, toxicologie, pathologie, verdovende middelen, wapens en munitie, handschriftanalyse en digitale analyse en blijven in ontwikkeling. Met haar werk versterkt het NRGD indirect de kwaliteit van de rechtspraak en het gezag van de rechter.

Het bureau NRGD is een kleine organisatie die het College en haar uitvoerende commissies ondersteunt. Daarnaast stimuleert het bureau NRGD kennisontwikkeling en kennisdeling onder de deskundigen. Het bureau is gevestigd in een sfeervol kantoor, hartje Utrecht. Er werken een directeur, (senior) beleidsmedewerkers en beheermedewerkers aangevuld met (ingehuurde) financiële, IT en HR-diensten.

Wat we bieden

  • Afwisselend en dynamisch werk
  • Professionele autonomie
  • Een ambitieuze organisatie
  • Een collegiale sfeer
  • Flexibel werken met moderne middelen
  • Aantrekkelijke salariëring en arbeidsvoorwaarden