Toelichting registratie

In deze video licht ik de hoofdlijnen van het registratie- en
herregistratieproces bij het NRGD toe.

Dit proces delen we op in 3 fasen:
de aanvraag, de toetsing en het besluit.

Op de website van het NRGD kunt u een checklist vinden
met alle documenten die u moeten indienen voor uw aanvraag om registratie of herregistratie.

Als wij niet alle gevraagde documenten hebben ontvangen,
kunnen wij uw aanvraag inhoudelijk niet beoordelen en moeten we die buiten behandeling stellen.

Dat doen we niet zo maar.

Wij zullen u eerst vragen om de ontbrekende documenten toe te sturen.

Als uw aanvraag wél compleet is wordt deze inhoudelijk
beoordeeld en start fase 2: de toetsing.

Hierbij plant het bureau u in bij de toetsingsadviescommissie
- de TAC - die uw aanvraag eerst schriftelijk zal beoordelen.

Dat doet de TAC op basis van de stukken die u zelf heeft ingeleverd,
zoals uw cv en de zaaksrapporten en aan de hand van het beoordelingskader
dat hoort bij uw deskundigheid.

Als de TAC oordeelt dat u voldoet aan de kwaliteitseisen,
maakt het direct een positief advies op voor het College.

De TAC kan u ook om een mondelinge toelichting vragen.

Aanvullende informatie of extra rapporten
kunnen hierbij ook gewenst zijn.

Na de mondelinge toetsing stelt de TAC een advies op.

Afhankelijk van of u wel of niet aan alle
kwaliteitseisen voldoet, kan de TAC adviseren om u onvoorwaardelijk, voorwaardelijk of niet te registeren.

Vervolgens belandt uw aanvraag in fase 3, waarin het College
een beslissing op uw aanvraag om registratie neemt.

Het College volgt daarbij normaal gesproken het advies van de TAC.

Bij een aanvraag voor herregistratie kunt u onvoorwaardelijk geregistreerd worden voor een periode van 5 jaar.

Een initiëlele aanvraag komt - zonder eigen rapporten - alleen in aanmerking voor een voorwaardelijke registratie.

Deze is in beginsel geldig voor 2 jaar. De voorwaarden kunt u vinden op onze website.

Wanneer u onverhoopt niet in aanmerking komt voor registratie of herregistatie, kunt u versneld 3 nieuwe rapporten aanleveren,
of u kunt bezwaar maken tegen het besluit van het College.

De volledige aanvraagprocedure kunt u vinden op onze website: www.nrgd.nl

Het NRGD: Recht en wetenschap verbonden.

Uw aanvraag

  1. In het Beoordelingskader van uw deskundigheidsgebied staan de kwaliteitseisen waaraan u wordt getoetst.
  2. Op de webpagina van uw deskundigheidsgebied staan de documenten die nodig heeft voor uw aanvraag. Gebruik de checklist om te controleren of uw aanvraag volledig is.
  3. Verzamel alle benodigde documenten en vul deze in.
  4. Als u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dient te overleggen bij uw aanvraag om (her)registratie, dan ontvangt u binnen zeven werkdagen na het indienen van uw aanvraag van ons een e-mail om het aanvraagproces voor de VOG digitaal af te ronden. U ontvangt de VOG volgens per post op uw woonadres. Wij verzoeken u de originele VOG per post naar het NRGD toe te sturen zodra u deze heeft ontvangen. De VOG dient voor het einde van toetsingsprocedure door ons ontvangen te zijn.
  5. Heeft u alle documenten verzameld en ingevuld? Dien dan uw aanvraag volledig digitaal in via het digitale aanvraagformulier. U vindt dit formulier op de pagina van uw deskundigheidsgebied (zie ook de lijst met deskundigheidsgebieden hieronder).
  6. Het NRGD correspondeert per e-mail in plaats van per post. Daarbij houden we het e-mailadres aan dat u hebt opgegeven in uw aanvraagformulier. Wanneer u via een ander e-mailadres wilt corresponderen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Komt u er bij het invullen van de formulieren niet goed uit, raadpleeg dan de veelgestelde vragen (FAQ). Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u ons per e-mail bereiken via beheer@nrgd.nl of telefonisch tijdens kantooruren op +31(0)30 - 256 70 40.

Doorlooptijd

De toetsingsprocedure start vanaf het moment dat alle benodigde stukken, VOG uitgezonderd, door het NRGD zijn ontvangen. Binnen een paar weken nadat uw aanvraag volledig is en door ons in behandeling is genomen, hoort u van ons door wie u wordt getoetst. Mogelijk wordt u vervolgens om aanvullende documenten of informatie gevraagd, of wordt u uitgenodigd voor een mondelinge toetsing. Het advies van de toetsers wordt, samen met het besluit van het College, via e-mail aan u medegedeeld.

De volledige registratieprocedure bedraagt in de regel maximaal 4 maanden. Wanneer u vragen heeft over de status van uw aanvraag, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met het NRGD.