Wijzigen of afmelden

Het NRGD is geen bemiddelende instantie. De gebruikers van het register, officieren van justitie, rechterlijke macht en advocaten, zullen direct met u contact opnemen. U moet uw contactgegevens bij het NRGD opgeven. U kiest zelf welke contactgegevens u openbaar wilt maken. Indien u bekend bent bij een bemiddelende instantie kunt u ook de contactgegevens van deze instantie opgeven.

Staan de gegevens niet juist op de website vermeld?

Als u bent verhuisd of u bent van werkgever veranderd en de contactgegevens op de website kloppen niet meer, dan kunt u deze laten wijzigen door een mail te sturen naar deskundigenregister@nrgd.nl. Uiteraard kunt u ook verzoeken meer of andere contactgegevens te vermelden.

Wilt u uw inschrijving bij het register opzeggen? Dat kan door een ondertekende brief te sturen naar:

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Postbus 12080
3501 AB Utrecht

Of u kunt uw opzegging per e-mail versturen naar: beheer@nrgd.nl.

Wanneer een ingeschreven deskundige is overleden, worden de gegevens uit het register verwijderd.