DNA Bronniveau opgesplitst in twee deelgebieden

Eind 2021 heeft het College gerechtelijk deskundigen besloten om het deelgebied DNA Source Level op te splitsen in twee aparte deelgebieden, namelijk, DNA Bronniveau (DNA Source Level) en DNA Bronniveau Uitgebreid (DNA Source Level Extended). In dit nieuwsbericht leest u wat er met deze splitsing is veranderd en waarom daarvoor gekozen is.

Met ingang van vandaag kunnen deskundigen zich aanmelden voor de volgende vier deeldeskundigheidsgebieden van het vakgebied Human DNA Analysis and Interpretation:

 • 001.1 DNA Source Level
 • 001.2 DNA Source Level Extended
 • 001.3 DNA Kinship Analysis
 • 001.4 DNA Activity Level

Waarom registreren?

Eenieder kan in het Register controleren of een deskundige al dan niet gekwalificeerd is. De forensische expertise van geregistreerde deskundigen wordt objectief getoetst door een onafhankelijke adviestoetsingscommissie en is als zodanig wettelijk erkend. Sinds het begin van de wet Deskundige in Strafzaken (2010) zijn opdrachtgevers verplicht om te beargumenteren waarom zij een deskundige die niet in het NRGD is opgenomen, deskundig achten.

Indienen aanvraag

De volgende documenten zijn belangrijk in het kader van uw aanvraag:

 • Standards Human DNA Analysis and Interpretation (het Beoordelingskader DNA)
 • Aanvraagformulier
 • List of Case Information DNA
 • Checklist Application Package DNA
 • Overview Continued Professional Development DNA
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Aanmelden voor DNA-analyse en interpretatie

Correspondentie

Het NRGD zal contact met u opnemen per email. U kunt uw aanvraag insturen via beheer@nrgd.nl. We streven ernaar de aanvraagprocedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen hebben over de procedure, neem dan contact met ons op.

Wat er is veranderd en waarom

Waarom is dit gebied opgesplitst?
In september 2020 was het gebied DNA Source Level aangepast zodat meer DNA deskundigen de mogelijkheid kregen om zich aan te melden. Hierdoor waren enkele taken optioneel gemaakt waarvoor gold dat als een deskundige één of meerdere optionele taken uitvoerde, hij/zij hiervoor ook een rapport moest aanleveren. Helaas zorgde dit systeem voor enkele problemen. Voor de aanvrager was het onduidelijk geworden hoeveel rapportages aangeleverd moest worden. Voor de gebruiker van het register was het onduidelijk welke deskundigen op welke optionele taken waren getoetst. Voor de afdeling Beheer kostte het significant meer werk en tijd om de aanvragen te behandelen waardoor de doorlooptijden groter werden. Deze problemen waren aanleiding om het gebied aan te passen.

Wat is er veranderd met deze splitsing?
Voorheen had het NRGD één DNA Source Level gebied met een viertal optionele taken:

001.1 Human DNA analysis and Interpretation – Source Level

Optional:

 • Y-chromosomal DNA analysis
 • Mitochodrial DNA analysis
 • Examination Strategy
 • Cell Typing

Dit is nu aangepast naar twee verschillende deelgebieden:

 • 001.1 Human DNA analysis and Interpretation – Source Level
 • 001.2 Human DNA analysis and Interpretation – Source Level Extended

Het gebied 001.1 DNA Source Level behoudt alle basiseisen en competenties, maar de optionele extended taken zullen daar geen onderdeel meer van uitmaken. Het gebied 001.2 DNA Source Level Extended zal alle basiseisen en competenties bevatten inclusief de volgende drie taken; celtypering, opzetten en uitvoeren onderzoekstrategie en Y-chromosomaal onderzoek. De taak Mitochondriaal DNA onderzoek zal geen onderdeel zijn van DNA Source Level Extended, mede omdat deze taak al onderdeel is van DNA Kinship analysis.

Overgangsregeling

Wat gebeurt er met mijn huidige registratie?
Indien u bent geregistreerd als DNA deskundige op het gebied van 001.1 DNA Source Level zonder extended taken dan zult u geregistreerd blijven voor dit gebied, de extended taken zullen voor dit gebied niet meer van toepassing zijn.

Indien u bent geregistreerd als DNA deskundige op het gebied van 001.1 DNA Source Level met de bovengenoemde extended taken of u bent voor september 2020 geregistreerd dan zult u worden geregistreerd voor het gebied 001.2 DNA Source Level Extended.

Meer informatie over de eisen en grenzen van het vernieuwde vakgebied DNA Analysis and Interpretation vind u in het beoordelingskader DNA (Engelstalig). Voor overige vragen kunt u terecht in onze veel gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met het NRGD via beheer@nrgd.nl.