NRGD halfjaaroverzicht 2024

Het Nederlands register gerechtelijke deskundigen is de forensische kwaliteitsorganisatie voor de rechtspraak in Nederland. Hoe we dat doen, welke resultaten we boekten in de eerste zes maanden van dit jaar en wat we hebben opgestart, is in één oogopslag te zien in ons halfjaaroverzicht 2024.

Nieuwe voorzitter

Vanaf 1 januari 2024 heeft het NRGD een nieuwe voorzitter. Het College heeft unaniem besloten tot de voordracht van Henk van den Heuvel. Henk volgt daarmee Eric Bakker op.

Henk van den Heuvel is al jarenlang actief op het schakelpunt van het recht en de forensische wetenschap. Zo is hij sinds 2018 de landelijke voorzitter van de Expertgroep Forensische Expertise. Ook is hij voorzitter van de oefenrechtbank voor deskundigen in opleiding bij het NFI en docent op forensisch gebied bij de SSR en het NFI. Van 2005 tot en met 2012 was hij onder andere vice-president sector bestuursrecht en strafrecht aan de rechtbank Rotterdam en hij werkt sinds 2013 als senior raadsheer in de sector strafrecht bij het Hof Den Haag. Momenteel is hij gedetacheerd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Tevens trad mr. B. (Brigitte) Roodveldt aan als nieuw collegelid. Zij is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ingeschreven voor de gebieden strafrecht en jeugdstrafrecht en is tevens werkzaam in het psychiatrisch patiëntenrecht en als slachtofferadvocaat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Bloedspoorpatroonanalyse

Eind 2023 heeft het College Gerechtelijk Deskundigen het beoordelingskader voor het deskundigheidsgebied Bloedspoorpatroonanalyse (BPA) goedgekeurd. Voordat BPA toegevoegd kan worden aan het register zal eerst een pilot-toetsing plaatvinden om de toetsers in te werken op onze manier van toetsen en uniformiteit te bereiken bij de beoordeling. Afgelopen half jaar is het NRGD bezig geweest met het werven van aspirant toetsers en het verzamelen van rapportages voor deze pilot-toetsing. In augustus 2024 zal de pilot toetsing plaatsvinden.

Radiologie

Het NRGD is officieel begonnen met het normeren van Forensische Radiologie (ook wel Forensic Medical Imaging). Begin april vond de eerste bijeenkomst van de Normstellingsadviescommissie (NAC) plaats. De commissie bestaat uit zeven deskundigen uit binnen- en buitenland en samen met het Bureau NRGD zullen zij dit jaar werken aan een conceptversie van het Beoordelingskader.

Erkenning NFI

De opleidings- en examineringssystematiek als ook de tweede eerste gebieden DNA en Forensische Pathologie van het NFI zijn gevisiteerd en door het NRGD erkend. Dit betekent dat experts op deze gebieden bij hun eerste toelating als forensisch deskundige nog maar één examen hoeven af te leggen. Zij hoeven vanaf nu geen extra toetsing door het NRGD te krijgen. Nadat ze hun NFI-examen hebben gehaald worden ze opgenomen in het NRGD-deskundigenregister. In de toekomst wil het NRGD ook de 5 jaars-hercertificeringen erkennen. Het NRGD zal wel de tweejaars hercertificeringen blijven doen.

Start toetsing toetsers Forensisch Financieel Onderzoek (FFO)

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de benoemde toetsers van FFO elkaar getoetst hebben. Deze bijeenkomst is ingericht als workshop. De toetsers hebben eerst door de medewerkers van het Bureau de instructie om te toetsen gekregen, waarna zij zijn overgegaan op de inhoudelijke toetsing. Naar aanleiding van de toetsing bleek dat het Beoordelingskader zeer goed werkbaar is, alsmede het ABF. Wel zijn er een aantal kanttekeningen geplaatst over de overige documenten die worden aangeleverd, zoals de oplegger ‘vaktechnische verantwoordelijkheid’. Deze feedback is inmiddels door Bureau verwerkt.

VOG digitaal

Voor een (her)registratie in het register van het NRGD is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze kon al digitaal aangevraagd worden, maar kan vanaf nu ook digitaal worden ontvangen door de aanvrager in uw Berichtenbox van Mijnoverheid.

Het digitaal ontvangen van de VOG brengt verschillende voordelen met zich mee. Het ontvangen en verwerken van de VOG gaat sneller en goedkoper, omdat er geen fysiek postmeer nodig is. Daarnaast kan vanuit de Berichtenbox de VOG meteen doorgestuurd worden naar het NRGD.

Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken

De richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken is herzien.

Sinds de laatste richtlijn voor psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken (2012) is het nodige veranderd op het gebied van wet- en regelgeving, de wetenschappelijke inzichten over risico-taxatie en de (veiligheids)praktijk binnen instellingen. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de richtlijn samen met het werkveld herzien en sluit deze weer aan bij de consensus. De richtlijn is bedoeld als kwaliteitsinstrument voor psychiaters die onderzoek doen in een strafzaak.

Bij de inhoudelijke toetsing van een aanvraag om (her)registratie van psychiaters zal het NRGD zich dan ook baseren op de geactualiseerde richtlijn. Voor de psychologen is dat de NIFP-Richtlijn Forensisch psychologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht.