Documenten - Documenten

92 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Lijst van zaaksinformatie FMO

De rapporten dienen allemaal in het strafproces te zijn ingebracht of overhandigd te zijn aan het openbaar ministerie. Het mogen ...

Richtlijn | 01-12-2021

Toelichting Regeling mandaat en machtiging

Mandaat is wettelijk geregeld in hoofdstuk 10 (afdeling 10.1.1) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Mandaat maakt het ...

Regeling | 25-11-2021

Regeling mandaat en machtiging

Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van het ...

Regeling | 24-11-2021

Stroomschema registreren en herregistreren

Het NRGD controleert uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid. Bij een onvolledige aanvraag wordt u eenmaal in de ...

Publicatie | 19-11-2021

Beoordelingskader Forensisch Medisch Onderzoek

Rapporterende forensisch deskundigen spelen een cruciale rol in de rechtspraak. Het NRGD ziet het als zijn taak dat ...

Publicatie | 12-11-2021

Lijst van zaaksinformatie FPPO

Op dit overzicht kunt u uw zaaksrapporten vermelden. Controleer in het Beoordelingskader FPPO hoeveel zaaksrapporten u op deze ...

Formulier | 29-10-2021

Checklist registratie FPPO

Controleert u aan de hand van de lijst of uw aanvraagpakket NRGD volledig is. U wordt geacht zelf voor een volledig dossier te ...

Richtlijn | 29-10-2021

Format Adviesbeoordelingsformulier FPPO

Uw toetsingsadviescommissie adviseert het College over uw aanvraag om (her) registratie. Zij doen dit aan de hand van een ...

Publicatie | 29-10-2021

Beoordelingskader FPPO

In het Beoordelingskader FPPO vindt u de omlijning van het deskundigheidsgebied, de kwaliteitseisen waar u aan moet voldoen en de ...

Publicatie | 28-10-2021

Beleidskader visitatie en erkenning

Beleidsregel van het College gerechtelijk deskundigen van 17 juni 2021 over de visitatie en erkenning van een opleiding tot ...

Regeling | 17-06-2021