Instrumenten voor opdrachtgevers

De Ad Hoc-instrumenten zijn ontworpen met het oog op de kwaliteitsborging van de inzet van gespecialiseerde deskundigen. De instrumenten zijn bedoeld als handreiking en gratis en ongelimiteerd te gebruiken.