Herregistreren

Om in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) ingeschreven te blijven staan, moet u tijdig een aanvraag tot herregistratie doen. Het aanvraagformulier en de benodigde documenten staan op de pagina van uw deskundigheidsgebied. 

Overzicht deskundigheidsgebieden

Aanvraag indienen