Zicht op forensische deskundigheid

Het NRGD interviewde rondom zijn 10-jarig jubileum een aantal deskundigen uit de forensische keten over de formele en informele invulling van kwaliteitsborging en toezicht.

Interviews

Het NRGD draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse en internationale rechtspraak door het bevorderen en waarborgen van (het vertrouwen in) een constante kwaliteit van forensische expertise in de rechtspleging.

Het jubileumboek 'Zicht op Forensische Deskundigheid' is op aanvraag in beperkte oplage beschikbaar.